Uspješno završen Projekat “Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane”Održana je završna konferencija povodom uspješno realizovanog Projekta “Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane” koji finansira Evropska unija. Na press konferenciji govorili su, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma g-đa Daliborka Pejović, šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Andre Lys, direktor Agencije za zaštitu životne sredine g-din Ervin Spahić, predstavnici Ministarstva - Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene, generalna direktorica g-đa Ivana Vojinović i menadžer regionalnog projekta g-đa Tamara Đurović, a u ime Centra za ekotoksikološka ispitivanja, koji je realizovao Projekat, izvršna direktorica g-đa Nada Medenica. Ovom prilikom je promovisan dokumentarni film o Projektu. Konferencija je održana sa ciljem da se javnost informiše o uspješnoj realizaciji Projekta, izazovima, aktivnostima i rezultatima ovog značajnog Projekta. Cilj Projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbjednog i nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori, uklanjanje, transport i bezbjedno skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane. Projekat i njegova uspješna realizacija je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore. Bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja je jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija i zaštita životne i radne sredine. Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, a krajnji korisnici su građani i privredni subjekti Crne Gore. Sredstva u iznosu od 454 000,00 EUR, za uklanjanje, demontiranje i transport radioaktivnih gromobrana su obezbijeđena od strane Evropske Komisije, a sredstva za skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane je obezbijedila država Crna Gora. Korisnici i implementatori Projekta zahvalili su se svim akterima koji su svojim aktivnostima doprinijeli stvaranju uslova za realizaciju Projekta a i samoj realizaciji Projekta. Istaknuto je da je ovaj Projekat izvanredan primjer dobre saradnje velikog broja institucija, državnih organa i institucija, lokalnih samouprava, privrednih subjekata, nevladinih organizacija, kao i partnera i podugovarača u ovom poslu. Uspješna realizacija ovog projekta najbolji je dokaz spremnosti, ne samo Centra za ekotoksikološka ispitivanja, nego i Crne Gore, da u ovoj oblasti ispuni sve evropske zahtjeve međunarodnih standarda.


Predstavnici CETI posjetili O.Š. "Blažo Jokov Orlandić” u Baru


Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) su juče 26.02.2014. godine posjetili O.Š. „Blažo Jokov Orlandić” u Baru.
Cilj posjete je bio unapređivanje teorijske i praktične nastave hemije kao i upoznavanje učenika sa radom CETI-ja. Predstavnici su učenicima VIII razreda održali čas o teškim metalima i uz pomoć hemijskih supstanci izveli niz eksperimenata. Ovo je još jedan primjer u nizu odlične saradnje CETI-ja sa obrazovnim institucijama.


Posjeta NJ.E. ambasadora Kraljevine Norveške CETI


Predsjednica Odbora direktora Centra za ekotoksikološka ispitivanja Ana Mišurović i menadžment Centra, primili su danas Njegovu ekselenciju g-dina Nils Ragnar Kamsvaga, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora i Michael Malveba, počasnog konzula koji je ujedno i izvršni direktor Telenora Crna Gora. 
Povod posjete je upoznavanje sa aktivnostima i djelatnošću Centra, kao i sa statusom aktuelnog projekta iz Programa bilateralne saradnje Kraljevine Norveške i Crne Gore za 2013. godinu. 
Svrha granta je jačanje kapaciteta za sprovođenje monitoringa emisija zagađenja iz stacionarnih izvora. Donacija u iznosu od 85.489,80€ koristi se za nabavku opreme za sprovođenje kontrole emisija kvaliteta vazduha, kako bi se ispunile sve obaveze predviđene crnogorskim zakonodavstvom, zahtjevima Agencije za zaštitu životne sredine i EU standardima. Crna Gora je jedina akreditovana laboratorija za kvalitet vazduha u Crnoj Gori u skladu sa EN – ISO/IEC 17 025 standardom za monitoring kvaliteta vazduha. 
Centar je već sproveo tendersku proceduru, oprema se očekuje u toku marta i aprila mjeseca i nakon akreditacije Crna Gora će dobiti sertifikovanu instituciju za mjerenje emisije, tj. CETI će biti jedina sertifikovana/akreditovana institucija. 
Izvršna direktorica je takođe prisutne upoznala sa većinom uspješno realizovanih projekata kao i sa aktuelnim projektima. 
U toku sastanka su razmjenjene ideje i mogućnosti za buduću saradnju i korišćenje fondova Kraljevine Norveške, kao i za projekte koji bi bili od izuzetnog značaja za Centar ali i za Crnu Goru. Izvršna direktorica se zahvalila ambasadoru na razumjevanju potreba Centra i Crne Gore, kao i na ukazanoj podršci, uz nadu za dalju saradnju.


Uručenje donacije Američke Ambasade


Američka Ambasada u Podgorici, kroz Program za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBIS), danas je zvanično uručila donaciju – terensko vozilo, koje će koristiti za redovne aktivnosti Centra, a i one koje zahtjevaju brzu reakciju i kontrolu mogućih slučajeva pojave radioaktivnih i hemijskih izvora, naročito na graničnim prelazima. Njime će se takođe transportovati uređaji za obavljanje potrebnih stručnih mjerenja.
Donacija predstavlja nastavak podrške Američke Ambasade i još jedna je potvrda prepoznavanja stručnosti i kvaliteta rada CETI-ja. Prije dvije godine (2011. godine), EXBIS je Centru donirao specijalno vozilo - kombi za transport nuklearnog materijala i laboratorijske opreme.


Posjeta Centru za ekotoksikološka ispitivanja


JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović" iz Berana, u okviru stručne ekskurzije, posjetila je Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Posjete su organizovane za učenike prvog, trećeg i četvrtog razreda 12. i 19. novembra. Učenici su bili u prilici da vide kako su opremljene laboratorije, i upoznaju se sa radom Centra.


Posjeta predstavnika DOO CETI Podgorica Institutu za primijenjenu nuklearnu fiziku, Tirana, Albanija


EXBIS program Američke ambasade u Crnoj Gori je organizovao posjetu predstavnika Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica Albanskom Institutu za primijenjenu nuklearnu fiziku koji se nalazi u Tirani. Cilj posjete je bio razmatranje mogućnosti zajedničkog djelovanja u budućim regionalnim projektima i modaliteti bilateralne saradnje.
Konstatovano je da postoji zajednički interes na temu pacijentna dozimetrija - posljedica izlaganja populacije dijagnostičkim pretragama u medicini, mjerenje tricijuma u vodama i međulaboratorijsko ispitivanje sadržaja radona.
U sklopu posjete Republici Albaniji, održan je sastanak sa novoizabranim direktorom Agencije za zaštitu životne sredine Albanije. Razmijenjene su informacije o organizaciji sistema u oblasti životne sredine, administrativnih i stručnih kapaciteta u Crnoj Gori i Albaniji, modalitetima donatorske podrške i mogućnostima saradnje na projektima, ali i pružanju usluga od strane Centra za koje će uskoro biti raspisani međunarodni tenderi.
Direktorica Centra informisala je predstavnika Ambasade Crne Gore u Tirani o mogućnostima i interesovanjima Centra da usluge plasira na tržistu Albanije, institucijama iz javnog i privatnog sektora, posebno u oblasti kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine.


Ana Mišurović, dobitnica ovogodišnje Godišnje nagrade Inženjerske komore Crne Gore


Ana Mišurović, dipl.inž.hem, predsjednica Odbora direktora DOO CETI, dobitnica je ovogodišnje Godišnje nagrade Inženjerske komore Crne Gore za postignute rezultate u struci.
Intervju sa gospođom Anom Mišurović - http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/publikacije/2292.pdf


2nd STEERING COMMITTEE MEETING OF CAPS2 PROJECT TAKES PLACE IN SPLIT ON 17/18 OCTOBER


On 17 and 18 October 2013, in Split, Croatia, takes place the second Steering Committee meeting of “Strengthening of Aquaculture Centres for production and Safety Surveillance in Adriatic Cross-border Countries - CAPS2” project, co funded by European Union and Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2013, in order to improve the safety and health of fishery products in Adriatic Area. The event is organised by Croatian Veterinary Institute, lead beneficiary of the project.
The overall status of the project will be recap at the meeting and the carried out activities will be presented in order to monitoring the implementation, compare possible needs proposed by the partner and define the general lines for future coordinated actions. Moreover, the meeting will be occasion to introduce the new project partner from Montenegro: Centre for Eco-toxicological Research of Montenegro - CETI.
CAPS2 project considers four intervention areas: strengthening of diagnostic services, GIS application development, National Surveillance Plans preparation, risk assessment. In the course of the meeting will be analysed activities carried out by each partners for every area and will be considered their technical and training needs to carry on the project. Therefore, in that occasion, the Committee will also include some representative of Experimental Zooprophylactic Institute of Abruzzo and Molise Regions, the beneficiary who provides the laboratory and GIS training. After discussing the technical aspects, financial and administrative matters relating to the management of the budget and expenses will be faced.
Browsing on project website www.caps2.eu, it is possible find further information on the meeting.


Press konferencija - prezentacija aktivnosti projekta Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane


U prostorijama PR centra održana je press konferencija sa ciljem da se građani Crne Gore informišu o aktivnostima na realizaciji projekta Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane. Na press konferenciji govorili su državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma gđa Daliborka Pejović, generalna direktorka Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene gđa Ivana Vojinović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine gdin Ervin Spahić, direktorka DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica gđa Nada Medenica i gdin Nikola Svrkota koordinator implementacije III i IV faze projekta. Konferenciji su takođe prisustvovali i predstavnici nadležnih institucija, kao i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica je krajem marta ove godine potpisao Ugovor sa Evropskom komisijom o donaciji za realizaciju III i IV faze podprojekta „Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane“. Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, a krajnji korisnici su građani i privredni subjekti Crne Gore. Sredstva za uklanjanje, demontiranje i transport radioaktivnih gromobrana su obezbijeđena od strane Evropske komisije, a sredstva za skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane je obezbijedila država Crna Gora.
Cilj projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbjednog i nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori. Projekat je usmjeren na gromobrane koji su od šezdesetih do osamdesetih godina prošlog vijeka bili postavljeni na krovovima javih objekata, škola, obdaništa i fabrika, kao i na postojanje drugih, zatvorenih, izvora zračenja koji proizilaze iz medicinske i industrijske primjene radionuklida. Kroz projekat će se obezbjediti sigurno upravljanje ovim izvorima zračenja u skladu sa najboljom EU praksom i eliminisanje bilo kakvog radiološkog rizika. Projekat i njegova uspješna realizacija je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore. Bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja je jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija i zaštita životne i radne sredine. Superviziju Projekta vrše Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i Uprava za inspekcijske poslove – ekološka inspekcija. Obaveza supervizora je kontrola Projekta sa aspekta bezbjednosti i poštovanja procedura.
Na press konferenciji ukazano je da su prethodne aktivnosti Vlade Crne Gore u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja bile preduslov za realizaciju ovog projekta, jer pitanje upravljanja radioaktivnim otpadom Vlada Crne Gore prepoznala kao problem koji treba što prije riješiti, posebno sa aspekta sigurnosti i bezbjednosti.
Aktuelni projekat je dio velikog regionalnog projekta tj. posljednja faza koja se realizuje samo u Crnoj Gori. Naime, Crna Gora je jedina ispunila sve preduslove da za implementaciju posljednje faze projekta koje su se odnosile da postoji licencirani objekat, skladište za manje i srednje opasni radioaktivni otpad, licencirani operater za skladište – CETI, kao i da postoje nadležne institucije sa obučenim kadrovim koje može obavljati superviziju radova, Ministarstvo, Agencija i Uprava za inspekcijske poslove. Pored navedenog neophodno je bilo postojanje akreditovana, stručne i tehnički osposobljene institucija za poslove zaštite od zračenja – CETI. Nakon svih dokazanih i provjerenih kapaciteta, Evropska komisija je dodijelila direktni grant DOO CETI za realizaciju III i IV faze projekta.
Do sada je završeno 70 % ugovorenih radova, u okviru čega je uklonjeno 43 radioaktivna gromobrana i to: sa Kombinata aluminijuma 22 radioaktivna gromobrana, 17 gromobrana je uklonjeno sa privatnih posjeda i objekata i 4 gromobrana su uklonjena sa osnovnih škola. Preuzeto je 6 radioaktivnih gromobrana iz privremenih spremišta. Do sada je dopremljeno i uskladišteno pet iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora. Do kraja oktobra, kada je predviđen rok za završetak radova na uklanjanju gromobrana, ukloniće se i preostalih 17 radioaktivnih gromobrana, nakon čega će se pristupiti sakupljanju ostalih iskorišćenih radioaktivnih zatvorenih izvora koji se nalaze na 14 privremenih spremišta.
Direktorica Centra za ekotoksikološka istraživanja, Nada Medenica, je navela da radove mogu prolongirati vremenske neprilike i pozvala lokalne samouprave da pokažu odgovornost i efikasnost u stvaranju uslova za uklanjanje gromobranskih instalacija sa stambenih zgrada kojih je sada ostalo devet u pet opština.
Uspješna realizacija projekta biće doprinos svih institucija evropskoj integraciji Crne Gore, a i najbolji dokaz o spremnosti nadležnih institucija da ispune evropske zahtjeve evropskih standarda u ovoj oblasti.
Učesnici konferencije su građane Crne Gore upoznali i sa posjetom gdina Nicole Bertolini, šefa Odjeljenja za regionalnu saradnju i programe, DG Enlargment Evropske komisije, koji je izrazio zadovoljstvo dinamikom i načinom izvođenja radova tokom realizacije Projekta gdin Bertolini je prisustvovao uklanjanju radioaktivnog gromobrana koji se nalazi u krugu nekadašnjeg AD Titeks-a i nakon toga obišao Privremeno skladište manje i srednje opasnog radioaktivnog otpada u krugu DOO CETI.


Učešće DOO CETI na Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju IAEA


Sredinom septembra na marginama Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču, DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica je organizovao sastanak sa regulatorima i institucijama iz regiona (Republika Srbija, BiH, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Republika Slovenija) i tom prilikom prezentirao šta je Crna Gora do sada uradila na uspostavljanju sistema za sigurno i bezbjedno upravljanje istrošenim izvorima jonizujućih zračenja i radioaktivnog otpada u Crnoj Gori i aktuelni EK – IPA Projekat - Uklanjanje istrošenih izvora jonizujućih zračenja i radioaktivnih gromobrana sa teritorije Crne Gore i njihovo skladištenje. Sama činjenica da je Evropska komisija odlučila da ovaj posao dodijeli CETi-ju rezultat je dokazanog iskustva (dekontaminacija Arze) i kvaliteta tehničke i stručne osposobljenosti.
Razmijenjena su iskustva sa regulatorima i institucijama iz ove oblasti iz regiona i tom prilikom konstatovano je da je Crna Gora jedina zemlja, pored Slovenije, koja je uradila inventar istrošenih izvora zračenja, i upravljanje istrošenim izvorima privodi kraju na kvalitetan način i da je dobro postavljen institucionalni okvir i dobra saradnja tj. timski rad došao do izražaja u realizaciji ovog projekta.
Sagovornici su se složili da je neophodno intenzivirati međusobnu saradnju u oblasti radijacione djelatnosti i zaštite od zračenja na zajedničkom tj. regionalnom pristupu međunarodnim fondovima i za EU IPA projekte, kao i za IAEA projekte.


Nicola Bertolini, šef Odjeljenja za regionalnu saradnju i programe Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, prisustvovao uklanjanju gromobrana

Nicola Bertolini, šef Odjeljenja za regionalnu saradnju i programe Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, je izrazio zadovoljstvo dinamikom i načinom izvođenja radova tokom realizacije Projekta Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane. Bertolini je prisustvovao uklanjanju gromobrana koji se nalazi u krugu nekadašnjeg AD Titeks-a i nakon toga obišao Privremeno skladište manje i srednje opasnog radioaktivnog otpada u krugu DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.
Izjava – http://www.sendspace.com/file/ox89l4
Cilj projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbjednog i nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori. Projekat je usmjeren na gromobrane koji su od šezdesetih do osamdesetih godina prošlog vijeka bili postavljeni na krovovima javih objekata, škola, obdaništa i fabrika, kao i na postojanje drugih, zatvorenih, izvora zračenja koji proizilaze iz medicinske i industrijske primjene radionuklida. Kroz projekat će se obezbijediti sigurno upravljanje ovim izvorima zračenja u skladu sa najboljom EU praksom i eliminisanje bilo kakvog radiološkog rizika.
Nakon realizacije aktivnosti predviđenih Ugovorom koji je Centar potpisao sa Evropskom komisijom (izrada i usvajanje procedura - SOP-ova), nabavke potrebne opreme za izvođenje radova, dobijanje dozvola za transport od strane nadležnih institucija, početkom avgusta t.g. stvoreni su svi uslovi da se otpočne sa radovima - uklanjanjem radioaktivnih gromobrana sa objekata u Crnoj Gori.
U toku avgusta dopremljeno je 22 radioaktivnih gromobrana i jedan uređaj sa zatvorenim izvorom zračenja. Uklonjeno je 17 radioaktivnih gromobrana i to: sa Kombinata aluminijuma 8 radioaktivnih gromobrana (od 22 koliko ih se nalazi u fabrici), 7 gromobrana je uklonjeno sa privatnih posjeda i objekata i 2 gromobrana su uklonjena sa dvije osnovne škole. Preuzeto je 5 radioaktivnih gromobrana iz privremenih spremišta. U periodu od 1-14. septembra uklonjeno je 12 gromobrana.
DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica je krajem marta ove godine potpisao Ugovor sa Evropskom komisijom o donaciji za realizaciju Projekta Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, uključujući radioaktivne gromobrane. Korisnici projekta su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine, a krajnji korisnici su građani i privredni subjekti Crne Gore. Sredstva za uklanjanje, demontiranje i transport radioaktivnih gromobrana su obezbijeđena od strane Evropske Komisije, a sredstva za skladištenje radioaktivnih zatvorenih izvora, uključujući radioaktivne gromobrane je obezbijedila država Crna Gora.
Projekat i njegova uspješna realizacija je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore. Bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja je jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija i zaštita životne i radne sredine.


Manifestacija Back to School, Delta City, 31. avgust 2013. godine

Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja su učestvovali na manifestaciji Back to School, koja je održana u subotu 31. avgusta u terminu od 18.30 do 19.15 u Delta City-ju.
Izvedeno je nekoliko ogleda koji su promovisali hemijske/prirodne nauke:
• Hemijski koktel - pokazatelj da se slično u sličnom rastvara - predstavljeno promjenom boje;
• Primjeri oksidoredukcijskih reakcija: - promjene oksidacionih stanja Mn (mangana) koje su praćene promjenom boje; - slonova pasta za zube - promjena oksidacionog stanja H2 (vodonika) koja je praćena burnom reakcijom; - vulkan - promjena oksidacionog stanja Cr (hroma) što rezultuje efektom vulkana;
• Vještačka krv - kako se pravi krv u filmovima;
• Magično mlijeko - smanjenje površinskog napona razaranjem kohezionih veza. 


Izvještaj o implementaciji preporuka iz Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore za 2011. godinu

DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica je 4. aprila 2013. godine dostavio Izvještaj o implementaciji preporuka iz Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore za 2011. godinu Državnoj revizorskoj instituciji.
Izvještaj o realizovanim aktivnostima sa obrazloženjem, po svim izrečenim preporukama i mjerama (17), dostavljen je u utvrđenom roku.

Izvjestaj


Stvoreni uslovi za početak uklanjanja i skladištenja radioaktivnih gromobrana i drugih zatvorenih izvora zračenja

Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica je potpisao Ugovor sa Evropskom komisijom o donaciji za realizaciju Projekta Upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima uključujući radioaktivne gromobrane. Vrijednost potpisanog Ugovora je 454.000 eura i rok za realizaciju projekta je 12 mjeseci.

Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu životne sredine kroz IPA 2009 Horizontalni Program - oblast nuklearne bezbjednosti i zaštite od zračenja odobren je ovaj projekat koji će, u skladu sa važećom legislativom, biti realizovan od strane Centra. Cilj projekta je smanjenje radioloških rizika koji potiču od nebezbjednog i nesigurnog upravljanja zatvorenim izvorima zračenja i radioaktivnim gromobranima u Crnoj Gori. Projekat je usmjeren na: gromobrane koji su od šezdesetih do osamdesetih godina prošlog vijeka bili postavljeni na krovovima javih objekata, škola, obdaništa i fabrika, kao i na postojanje drugih, zatvorenih, izvora zračenja koji proizilaze iz medicinske i industrijske primjene radionuklida. Kroz projekat će se obezbijediti sigurno upravljanje ovim izvorima zračenja u skladu sa najboljom EU praksom i eliminisanje bilo kakvog radiološkog rizika.

Tokom prošle godine Centar je Evropskoj komisiji dokazao svoje tehničke i stručne kapacitete, po zahtjevu EK pripremljena je i proslijeđena sva tehnička dokumentacija, obrazloženja budžeta za nabavke i radove i sl. Sredstva će biti iskorišćena za nabavku potrebne opreme, pripremne radove i aktivnosti bezbjednog skidanja i transportovanja gromobrana i svih popisanih zatvorenih izvora zračenja u Crnoj Gori do skladišta.

Projekat i njegova uspješna realizacija je od izuzetnog značaja za državu, odnosno građane Crne Gore. Bezbjedno upravljanje radioaktivnim izvorima zračenja je jedna od osnovnih aktivnosti kojom se postiže očuvanje i zaštita života i zdravlja sadašnjih i budućih generacija i zaštita životne i radne sredine. Projekat je izuzetno kompleksan i Centar će sve svoje kapacitete staviti u funkciju uspješne realizacije.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine su bili glavni supervizori zakonske usklađenosti svih aktivnosti tokom pripreme Ugovora i tu ulogu imaće tokom realizacije Projekta. Agencija, kao i Uprava za inspekcijske poslove - Ekološka inspekcija, će vršiti kontrolu i nadzor sa ciljem da svi relevantni bezbjednosni propisi koji se odnose na skidanje, transport i skladištenje radioaktivnih izvora zračenja budu potpuno ispunjeni. U proces praćenja same realizacije biće uključen i Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, koje će zajedno sa pomenutim institucijama i Evropskom komisijom, vršiti monitoring nad sprovođenjem ovog važnog i zahtjevnog projekta, shodno nadležnostima Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost koje se odnose na vršenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o prevozu opasnih materija i Nacionalnog plana za djelovanje u slučaju radijacionog udesa.


Trening kurs o analizi organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila u uzorcima životne sredine

Predstavnik Centra za ekotoksikološka ispitivanja je učestvovao na Trening kursu o analizi organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila u uzorcima životne sredine organizovanom u Monaku. Glavne teme trening kursa su bile: primjena analitičkih metoda i tehnika u analizi organskih kontaminenata, priprema uzoraka sedimenta i bioloških uzoraka za analizu organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila, određivanje sadržaja organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila pomoću gasnog hromatografa sa ECD detektorom kao i primjena gasnog hromatografa sa masenim detektorom za konfirmaciju dobijenih rezultata, statistička obrada podataka u analitičkoj hemiji sa uvodom u osnovni koncept i terminologiju nauke o mjerenju, validacija analitičkih metoda, mjerna nesigurnost, uzorkovanje – prinicipi i tehnike, čuvanje uzoraka, transport i tretman kao i priprema uzoraka - disekcija bioloških uzoraka (riba i školjke). 
Strana: 1 2 3


Anketa

Da li novi sajt pruža dovoljno informacija o djelatnosti Centra za ekotoksikološka ispitivanja?

 Da
 Ne

© 2011 Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore
By Creative Studio LASSO