Laboratorijske tehnike

Gasna hromatografija - masenomasena spektrometrija (GC-MSMS);

Gasna hromatografija - masena spektrometrija (GC-MS);

Gasna hromatografija (GC - ECD, FID, NPD, TCD, PID,FPD);

Te─Źna hromatografija visokih performansi (HPLC - UV, RF, DAD,RID);

Te─Źna hromatografija sa masenim spektrometrom LC- MS;

Te─Źna hromatografija - masenomasena spektrometrija LC- MSMS;

Induktivno spregnuta plazma - opti─Źka emisijska spektrometrija (ICP-OES);

Atomska apsorpciona spektrofotometrija (AAS)-plamena i sa grafitnom kivetom;

Spektrofotometrija i spektroskopija (UV, VIS, FTIR);

Analizator ┼żive;

TOC analizator;
Analizatori emisija izduvnih gasova;
Analizator gasova po VDI za mjerenje emisije iz velikih lo┼żi┼íta preko 3 MW;
╬│ - spektrometri sa 40% i 38% efikasnosti;

╬▒ - spektrometar;

Scintilacioni broja─Ź, scintilaciona sonda;

╬▒, ╬▓ - counter;
Oprema za kontrolu Rentgen aparata;
Oprema za mjerenje radona i njegovih potomaka;

Oprema za mjerenje buke i vibracija, mikroklime, temperature, vla┼żnosti i brzine strujanja vazduha (anemometar);

Automatske monitorske stanice za pra─çenje kvaliteta vazduha;

Automatske stanice za kvalitet rije─Źne i morske vode;
Uzorkiva─Źi vazduha za odre─Ĺivanje PM 10 i PM 2,5;
Uzorkiva─Ź vazduha za dioksine;
Uzorkiva─Źi za vode, sediment, zemlji┼íte i opasne materije.

Anketa

Da li novi sajt pru┼ża dovoljno informacija o djelatnosti Centra za ekotoksikolo┼íka ispitivanja?

 Da
 Ne

© 2011 Centar za ekotoksikolo┼íka ispitivanja Crne Gore
By Creative Studio LASSO